Starší bratr: Požehnání x pohroma?

Aby to naše dítko mělo alespoň jednoho sourozence. Tak nebude jenom s námi a bude mít s kým si hrát.“
Říká Vám uváděný komentář něco? Podobné situace se odehrávají v tisícovkách rodin každý jeden rok. Málokteří rodiče by si přáli mít pouze jednoho potomka, ať už je k podobnému přesvědčení vede obava z toho, že při jeho onemocnění či jiné tragédii by mohli zůstat prakticky bezdětnými, nebo právě tendence zajistit svým dětem možnost pobývat v přítomnosti svých vrstevníků.
 starší bráška
Jako ideální varianta dvou porozených dětí, které páry povětšinou plánují, se zdá být narození syna coby prvního (staršího) sourozence o několik let mladší dcery – jeho sestřičky. Nejenže tak bude starší ze sourozenců mít alespoň částečnou zodpovědnost za prospívání mladšího jedince, ale bude se jej moci taktéž zastávat, což v případě mladší sestry platí dvojnásob. Ideální situace. Nebo ne?
 

Sesazení z trůnu

Nejen chlapci samotní, ale obecně prvorozené děti zažívají po příchodu na svět dalšího dítěte v rodině takzvané „sesazení z trůnu“. Najednou se ze dne na den již rodiče nevěnují jen jemu, ale většina jejich pozornosti je zaměřená na malé uřvané mimino, vetřelce, bez něhož se život zdál být tak nějak lepší
a spravedlivější.
Pokud rodiče tuto situaci dobře nezvládnout, může mezi sourozenci na dlouhou dobu panovat nevraživost a není výjimkou, že takto neošetřený vztah mezi sourozenci může ve vyšším věku vést k šikaně, nejčastěji vedené starším sourozencem vůči mladšímu. A představte si, že se Vám jako první narodil chlapec a po něm teprve holčička. Podobná situace může končit s výraznými následky.
 starší bratr
Když se sejdou tři muži v rodině
Tedy když je zde přítomen nejen otec dětí, ale také jeho dva synové.
I v podobné situaci může doházet k pohromám, kdy se chlapci vzájemně mezi sebou poněkud obtížněji snášejí a také v takových případech mohou jejich vztahy utrpět. Ačkoli jistou útěchou může pro rodiče být to, že není nevraživost vedeny směrem muž – žena (tedy vlastně chlapec – dívka), kdy je poměr sil velmi vážně nevyrovnaný, při přítomnosti dvou chlapců v rodině se může docela snadno stát, že určitá forma šikany bude vedena též od mladšího, opečovávanějšího, potomka vůči jeho staršímu bratrovi, který již v rodičích nemá přirozeně tak velké zastání, jako malý benjamínek.