Podnikání

Jak by měl vypadat podnikatelský záměr, resp. ,,Hlavní plán“

 

Hlavní plán je formální dokument, který se snaží manažerům podniku (manažerům, podnikatelům, jednatelům) nastínit, jaká bude situace v době přibližně od 5-ti do 10 let.

realitní makléř 

Řídící plán je kvalitativní: definovat budoucí kvality (nikoliv kvantitativní) společnosti, jehož záměr udává, ne co má být dosaženo, ale jak to získat a je nadčasový.

prst na tlačítku go 

Hlavní plán obsahuje tři hlavní body:

 

Produkty a služby: Popisuje katalog produktů a / nebo služeb, která společnost nabízí svým zákazníkům a tam, kde byl měl být váš příjem založený na střednědobém a dlouhodobém horizontu. Tento seznam by měl být vizionářský, kompletní a realistický.

 

Potencionální trh: Popisuje profil klientů, kteří budou mít přístup k produktům nabízených firmou (finální veřejnost, společnosti…), přičemž uvede nejbližší segment a jeho hlavní charakteristiky.

 

Konkurenční výhody: popisuje charakteristiky, které by měly společnost vnést do výhodné situace vzhledem k její konkurenci. Tyto výhody musí být především obtížné napodobit a udržet v průběhu času.

 

V praxi se hlavní plán obvykle kondenzuje do písemného dokumentu (obvykle méně než 10 stran), který již není snapshotem budoucnosti, kterou manažeři chtějí pro svou společnost.

 

Záměrem tohoto plánu je tedy středová osa na dokumentech, které jsou pro společnost důležité, vzhledem k tomu, že udává, jaký bude strategický plán, nebo roční plán činnosti.

 

Takový dokument je určitě vhodný pro každou společnost, ať už menší, nebo větší. Poukazuje na to, co přesně bylo a je předmětem společnosti, jaký byl záměr založení společnosti na počátku. Někdy se stává, že se mnohé firmy odchýlí od svého jádra a začnou rozšiřovat svůj předmět podnikání v jiném směru a míří tím nevědomky do zcela jiného sektoru, což může mít významně negativní dopad. Kupř. Jste-li společnost zabývající se prodejem mobilních telefonů, nezačnete přeci prodávat chleba.

5/5 - (1 vote)