Začalo první kolo přijímacích zkoušek

12.4.2018 se roztočilo první kolo přijímací zkoušky pro obory s maturitou.
Ke stolku usedají naše dcery, synové, vnukové, neteře a zpravidla všichni mají stejný cíl, a to uspět již v prvním kole. Bývají doprovázeni rodiči, kteří jim drží pěsti a povzbuzují z povzdálí. Mladí skládají svou možná první nejdůležitější zkoušku v životě s tím, že budou pokračovat ve svém vzdělávání i nadále. V prvním kole je možno podat až dvě přihlášky, což téměř všichni dodržují.
Jak si vybrat školu, na které chcete studovat? Je spousta možností, které máte šanci zjistit již dlouho dopředu.
vzdělávání dospělých
Dny otevřených dveří – školy doslova a do písmene otevírají dveře pro potenciální studenty, nechávají je i jejich rodiče nahlédnout do prostor, které by mohl syn či dcera navštěvovat. Připravte si pro učitele otázky, na které jste nedostali dosud odpověď. Určitě vám rádi na vaše otázky dají odpověď.
Určitě položte dotaz – jaké uplatnění v praxi mají studenti školy, jaká je nezaměstnanost v případě výběru daného oboru.
Weby škol – zde můžete vypátrat informace, které vám mohou pomoci k rozhodování o vašem dalším pokračování ve studiu. Hodně může napovědět webová prezentace, aktualizace a možnost snadné orientace na webu té dané školy.
Reference –  dotazujte se známých, kamarádů na školu, která vás zajímá. Konzultujte váš výběr s vašimi rodiči, přece jen mají větší zkušenosti, ač se vám to někdy nelíbí. Ptejte se, kamarádů, kteří školu navštěvují, zda se ve škole oni sami setkali s šikanou či jejich spolužáci a hlavně – zda je problém ze strany školy řešen.
Soukromé školy – předem si vyžádejte k prostudování smlouvu o studiu, poraďte se s rodiči.
nervózní studentka
Určitě se zajímejte o výši školného, zda je možno hradit i splátkově, zda při zanechání studia část školného škola vrací apod.
Dobrým pomocníkem je i web Národního ústavu pro vzdělávání, kde názorně a srozumitelně může nastávající student najít radu, která škola je pro něho nejvhodnější, a to formou tzv. Informačního systému ohledně uplatnění absolventů škol na trhu práce